Produkt

Oversyn over analysar som me utfører, oversyn med forklaring på nokre av dei mest aktuelle analysane og måleområde og måleusikkerheit for analysane.
Ved prøveuttak: Ta kontakt med SognLab og me vil levera ut/senda dei flaskene som må til for for å ta prøven.

Ta kontakt med laboratoriet for priser.

SognLab tilbyr hasteanalyse. Hasteanalyse må avtales med laboratoriet FØR prøvelevering. Hasteanalyse medfører tillegg i pris.

 

 

Forrige side: Framside Neste side: Skjema