Produkt

Oversyn over analysar som me utfører.
Før prøveuttak: Ta kontakt med SognLab og me vil levera ut/senda dei flaskene som må til for for å ta prøven. 

Ta kontakt med laboratoriet for priser.

SognLab tilbyr hasteanalyse. Hasteanalyse må avtales med laboratoriet FØR prøvelevering. Hasteanalyse medfører tillegg i pris

 Mikrobiologiske analyser i vatn

 • Koliforme bakterier
 • E. coli
 • Intestinale enterokokker
 • Clostridium perfringens inkludert sporer
 • Kimtall, 22°C i 3 døgn og 37°C i 2 døgn
 • E. coli i saltvatn
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Vibrio*

Mikorobiologiske analyser i næringsmidler

 • ta kontakt for analyser hos en av våre underleverandører

Fysikalske analyser i rent vatn

 • Fargetal
 • Konduktivitet 25°C
 • pH, surhetsgrad
 • Turbiditet
 • UV-transmisjon 253,7 nm 5cm ufiltrert*

Sensoriske analyser i vatn

 • Lukt*
 • Smak*

Kjemiske analyser av vatn

 • Biokjemisk oksygenforbruk fortynningsmetode
 • KOF Kromat*
 • Suspendert stoff
 • Totalfosfor
 • Turrstoff i slam/sedimenter*
 • Turrstoff i vatn*

Analyser merket med * er ikkje akkreditert.

 

Forrige side: Framside Neste side: Skjema