Framside

Laboratorietenester:
SognLab utfører kjemiske og mikrobiologiske laboratorieanalysar, og rådgiving innan områda drikkevatn, avløpsvatn, og vassdrag.


Kvalitet - akkreditering
 

Laboratoriet har innført kvalitetssystem basert på ISO 17025, og er akkreditert både for mikrobiologiske og kjemiske analysar.
 
SognLab er totalleverandør av analysetenester. Ved behov for underleverandør tek SognLab seg av dette og heile oppdraget blir koordinert og rapportert av SognLab.

SognLab er medlem i LabForum. LabForum er ein samanslutning av 25 laboratorier spredt over heile landet.
Laboratoriet held til i Sognatun-bygget i Sogndal sentrum.

 

Opningstider:

Måndag - Torsdag
Kl. 08.00 - 15.00

Fredag
Kl. 08.00 - 14.00
 

Prøvemottak:

Måndag - Tysdag
Kl. 08.00 - 14.00

Ta kontakt før levering dersom det er ikkje er ein fast avtale.

SognLab

Parkvegen 17
6856 Sogndal

Telefon: 57676730
E-post: post@sognlab.no

Neste side: Produkt