Prøveflasker

SognLab har prøveflasker til analysane som vert utført hjå laboratoriet i Sogndal. Desse kan hentas i vår opningstid, eller kan sendast etter avtale. Nokre kommunar har flasker til bakteriologiske og fysikalske analyser tilgjengeleg.

Me har også prøveflasker til ein del analysar som vert utført hjå underleverandør. 

 

Bakteriologiske analyser: steril prøveflaske 500 ml. OBS! Ved vatn tilsett klor må ein ha flaske med tilsetningstoff. Ver venleg å oppgje informasjon om kloring av vatnet ved henting av prøveflasker. 

Fysikalske analyser: plastflaske med raud kork 500 ml.

Avløpsprøvar: 1000 ml plastflaske.

 

Nokre prøveflasker til analysar hjå underleverandør:

  • metallar
  • plantevernmidler
  • Total fosfor
  • prøvegruppe B iht Drikkevassforskrifta

Me kan skaffe det med ikkje har av prøveflasker.

Forrige side: Skjema Neste side: Lenkjer