Vi søker etter vikar dagleg leiar - søknadsfrist 08.08.21

Arbeidsoppgåver:

·         Planlegge aktivitet og leie laboratoriet.

·         Utføre laboratorieanalyser

·         Kvalitetssikre og sende ut prøvesvar

·         Kundekontakt

·         Kvalitetsleiar

·         Avdelingsingeniør/teknisk leiar mikrobiologi

·         Oppfølging av selskapets økonomi

·         Sakshandsaming for styret

Me søkjer etter ein person med :

·         Minimum treårig relevant høgskuleutdanning

·         Erfaring frå laboratoriearbeid

·         Vilje til å arbeide med ulike typar dataverktøy

·         Fleksibilitet

·         Kreative og løysingsorientert eigenskapar

·         Gode norsk og engelsk kunnskapar, både munnleg og skriftleg

Me ynskjer tilsetjing oktober/november 2021. Vikariatet vil vare fram til og med januar 2023.

Skriftleg søknad med CV sendes:  SognLab AS, Parkvegen 17, 6856 Sogndal eller groastri@sognlab.no

Svarfrist: 8. august 2021

Ytterlegare opplysningar kan gjevast av dagleg leiar Gro Astri Jøsendal, tlf. 57 67 67 30


Tilbake
Jul 9, 2021 Kategori: Siste nyhende Postet av: Sognlab
Neste side: Produkt