Framside

Laboratorietenester
SognLab utfører kjemiske og mikrobiologiske laboratorieanalysar, prøvetaking og rådgiving innan områda drikkevatn, matvarer, vassdrag og avløpsvatn.


Kvalitet - akkreditering
 

Laboratoriet har innført kvalitetssystem basert på ISO 17025, og er akkreditert både for mikrobiologiske og kjemiske analysar.
 
SognLab er totalleverandør av analysetenester. Ved behov for underleverandør tek SognLab seg av dette og heile oppdraget blir koordinert og rapportert av SognLab.

SognLab er medlem i LabForum. LabForum er ein samanslutning av 25 laboratorier spredt over heile landet.
Laboratoriet held til i Sognatun-bygget Sogndal sentrum 

 

Opningstider:

Måndag - Torsdag
Kl. 08.00 - 15.00

Fredag
Kl. 08.00 - 14.00
 

SognLab

Parkvegen 17
6856 Sogndal

Telefon: 57676730
E-post: post@sognlab.no

Neste side: Produkt